Sabtu, 21 Disember 2013

Jadi hebat dengan ilmu

ISLAM sebuah agama yang berlandaskan ilmu dan bukan sekadar teori mahupun falsafah semata-mata. Umat Islam zaman-berzaman diperintahkan untuk mendalami ilmu agar menjadi seorang Muslim yang sejati. 

Ia bertepatan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. (al-Mujadalah: 11)
 


Oleh itu, umat Islam hendaklah menuntut ilmu berkaitan syariat Islam sebelum mampu beramal dengan baik. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ialah Iqra’, yang bermaksud bacalah daripada surah al-Alaq yang merupakan ayat fi’il amar (kata perintah) yang memberi maksud umat Islam perlu sentiasa membaca dan menuntut ilmu. 

Ayat ini didahulukan daripada perintah dan kewajiban yang lain seperti solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan menuntut ilmu kerana ibadah tidak akan dapat dilakukan tanpa ilmu mengenainya. 

Allah SWT berfirman dalam surah az-Zumar ayat kesembilan: Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Al-Quran turut memerintahkan umat Islam agar sentiasa berdoa memohon kepada Allah SWT supaya diberikan ilmu dan kefahaman. Firman Allah yang bermaksud: Janganlah kamu tergesa-gesa (membacakan) al-Quran sebelum ia selesai diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan katakanlah: Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. (Taha: 144). 

Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa memohon kepada Allah SWT agar ditambahkan ilmunya sehinggalah baginda wafat. Jika seorang nabi sentiasa berdoa agar diberikan ilmu, maka kita sebagai manusia biasa hendalkah lebih memohon diberikan ilmu dan kefahaman.

Islam mengangkat nilai ilmu ke suatu posisi yang tinggi, sama ada ilmu berkaitan dengan syariat Islam atau ilmu duniawi. Kedua-dua cabang ilmu ini penting untuk kehidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Selain menjadi aset manusia di dunia, ilmu juga menjadi saham yang terus mengalir walaupun telah meninggal dunia. 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda maksudnya: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua (pahala) amalannya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan untuknya. (riwayat Muslim)

Umat Islam yang berilmu bukan sahaja mendapat manfaat kepada dirinya sendiri, bahkan turut memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Begitu juga jika umat Islam jahil, ia bukan sahaja memberikan keburukan kepada dirinya bahkan mungkin akan memudaratkan orang lain atas kejahilan dirinya.
utusan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...