Selasa, 22 Julai 2014

Fakta- Rahsia Kejahatan Yahudi Dalam Kitab Suci

12 Rahsia Kejahatan Yahudi Dalam Kitab Suci

Dalam buku Qabaih al-Yahud dijelaskan 12 kejahatan Yahudi yang termaktub dalam Al-Quran. Kejahatan itu adalah sebagai berikut: 1. Menuduh Nabi Musa mempunyia penyakit kusta kerana tidak mahu mandi bersama mereka. (QS. 33:69)
 2. Enggan melaksanakan Taurat, sehingga Allah mengangkat gunung Tursina untuk mengambil perjanjian yang teguh. (QS.2:93)
 3. Tidak mahu beriman kecuali jika melihat Allah secara langsung. (QS. 2:55 dan 4:153)
 4. Mengubah perintah agar masuk negeri yang dijanjikan seraya bersujud dan mengucapkan hithah, iaitu memohon keampunan. Tetapi mereka mengganti perintah itu dengan cara melata di atas anusnya dan mengatakan hinthah, iaitu sebutir biji di rambut. (QS. 2:58-59
 5. Menuduh Nabi Musa mengolok-olok mereka ketika mereka disuruh menyembelih sapi betina. (QS. 2:67)
 6. Menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mengatakan ini dari Allah. (QS. 2:79)
 7. Memutar-mutar lidahnya untuk menyakinkan bahawa yang dibacanya itu adalah wahyu yang asli. (QS. 3:78)
 8. Mengubah Firman Allah. (QS.2:75)
 9. Menyembah patung sapi saat ditinggal Nabi Musa yang pergi mengambil Taurat. (QS.2: 51 dan 92)
 10. Mengatakan Tangan Allah terbelenggu. (QS.5:64)
 11. Menuduh Allah itu faqir. (QS. 3:181)
 12. Menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang untuk mereka (QS.5:24)

Di samping itu, sosok nabi yang seharusnya dijadikan suri tauladan, sebaliknya didustakankan. Nabi Ibrahim dalam Kejadian 12:10-16 dan 20:1-14, dikisahkan sebagai orang yang hina, menjijikkan dan rakus harta benda. Beliau dituduh menjual isterinya yang cantik demi meraih keuntungan. Kitab suci mereka tidak pernah menceritakan beliau sebagai Nabi pemberani yang menghancurkan patung meskipun harus dilemparkan ke dalam api, menyeru ayah dan kaumnya meninggalkan kemusyrikan.
Kisah memilukan juga menimpa Nabi Luth. Dalam Kejadian 19:30-38, beliau dikisahkan menzinahi kedua anaknya dalam keadaan mabuk.
Islam adalah musuh kekal bagi Yahudi dan Nasrani. Sebab Islam adalah satu-satunya agama yang kitab sucinya membongkar secara langsung kesalahan dua agama itu. Ibarat seorang adik, ia berani membongkar kejahatan kedua kakaknya. Oleh sebab itu, kedengkian mereka tidak akan padam dan masih wujud dalam kajian-kajian mereka.
Contoh kedengkian intelektual ini seperti dakwaan bahawa Al-Quran banyak dipengaruhi kosa kata Ibrani, seperti diungkapkan Adnin Armas dalam bukunya Metodologi Bibel dalam Kajian Al-Quran. Dakwaan ini dicetuskan oleh Abraham Geiger (1810-1874), seorang rabi dan pendiri Yahudi Liberal di Jerman dalam karyanya, Apa yang telah Muhammad pinjam dari Yahudi?
12 Rahsia Kejahatan Yahudi Dalam Kitab Suci 

Jauh sebelumnya, Imam Syafi’i telah menolak dakwaan seperti itu dan menguatkan bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab semua lafaz dalam Al-Quran mustahil tidak difahami oleh semua orang Arab, meskipun sebahagian lafaz itu ada yang tidak dimengerti oleh sebahagian orang Arab. Hal ini mengingat bahawa luasnya samudera bahasa Arab, bukan kerana kata itu tidak berasal dari bahasa Arab. Kerana kata-kata yang dituduhkan asing itu telah menjadi bahasa Arab, dikenal dan telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum turunnya Al-Quran.
sumber: www.atjehcyber.net

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...